OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s uplatniteľnými predpismi Európskej únie o ochrane osobných údajov. Nižšie môžete zistiť akým spôsobom a za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje a kto môžu byť ich spracovatelia. Tieto informácie sú dôležité, a preto dúfame, že si ich starostlivo prečítate.

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH ÚDAJOV?

Súhlas udeľujete spoločnosti LORIME GARDEN s.r.o., IČO: 52 384 578, so sídlom 865 Váhovce 925 62 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46395/T, aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR spracovávala ako správca osobné údaje podľa podmienok nižšie.

AKÉ ÚDAJE AKO SPRÁVCI SPRACOVÁVAME?

 1. OBJENDÁVKY PRODUKTU / SLUŽBY

Meno a Priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

 1. REGISTRÁCIA ÚČTU

Meno a Priezvisko
Heslo
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

 1. VYPLNENIE FORMULÁRA

Meno a Priezvisko
telefónne číslo
E-mailová adresa

 1. VLOŽENIE KOMENTÁRA / HODNOTENIE

Meno a priezvisko
E-mailová adresa

ĎALŠIE NEPRIAME ÚDAJE

 • IP adresa
 • Súbory cookies (pre účely ponúkanie relevantného obsahu len pre vás a uľahčenie prehliadania webových stránok)

 • Informácie o verzii prehliadača a operačného systému pre zabezpečenie správneho zobrazenie webových stránok


KEDY NIE JE POTREBA DÁVAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu len na tieto účely:

 • plnenie zmluvy ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo produktu;

 • plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

 • spracovanie v rámci oprávneného záujmu (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti a ochrany života).

ZA AKÝM ÚČELOM OSOBNÉ ÚDAJE SPRAVUJE A AKO DLHO?

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t.j. k vedeniu databázy používateľov webovej stránky a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. Inými slovami Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom možnosti využívať naše služby a informovať vás o novinkách. Prečítajte si viac, za akým účelom spravujeme jednotlivé údaje podľa miesta ich vyplnenie.

 • Objednávka produktu – Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez Vášho výslovného súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutie služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.) a na účely ochrany našich právnych nárokov.

 • Registrácia účtu – Osobné údaje spravujeme s Vaším súhlasom na umožnenie prístupu, správy a vedenie Vášho používateľského účtu na týchto webových stránkach. Vedenie účtu Vám pomáha pri uľahčení Vášho nákupu alebo využívanie našich služieb alebo ponúkať zľavy v súvislosti s vernostným programom. Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

 • Vloženie komentáru / hodnotenie – Osobné údaje spravujeme na odoslanie a identifikácie autora komentáre / hodnotenie. Tie budú použité výlučne na technické zabezpečenie tejto služby.

 • Identifikačné a adresné údaje môžeme využiť v súlade s tzv. oprávneným záujmom na tvorbu interných štatistík. Anonymizované výstupy z týchto štatistík využívame za účelom zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

 • Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe Vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami).
  Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Všetky poskytnuté osobné údaje na uvedené účely sú poskytované úplne dobrovoľne a vyjadrením ich súhlasu prebieha pomocou aktívnej interakcie (zaškrtnutie) políčka so súhlasom na ich spracovanie alebo na základe oprávneného záujmu. Spracovanie údajov za týmto môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu lorimegarden@gmail.com.

AKÉ ĎALŠIE SLUŽBY TRETEJ STRANY VYUŽÍVAME?

Pre získavanie spätnej väzby na naše služby alebo produkty a ich ďalší propagáciu využívame aj nasledujúce služby tretích strán, ktoré môžu zbierať osobné údaje a pracovať v rámci rozsahu spracovateľskej zmluvy alebo aktuálneho dodatku o ich spracovaní.

 • V prípade budete zapojení do napr. Heureka, poskytovať online chat alebo prostredníctvom tretej osoby (aplikácie) sledovať prehliadanie stránok 

AKO SÚ MOJE ÚDAJE CHRÁNENÉ?

 • Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, sa snažíme v maximálnej miere zabezpečiť proti ich úniku alebo odcudzenia. Z tohto dôvodu obmedzujeme ich manipuláciu, kopírovanie, prenášanie alebo prístup k nim len pre nevyhnutné účely, na ktoré ste nám udelili súhlas, alebo kde tento účel definuje zákon.

 • Ďalej naše webové stránky disponujú HTTPS protokolom (platným SSL certifikátom) pre šifrované spojenie medzi webom a užívateľom, vďaka čomu sa minimalizuje možnosť odcudzenia osobných údajov počas prenosu dát (registrácia, prihlasovanie, odosielanie v rámci formulára pod.)

 • Webové stránky sú umiestnené na bezpečných serveroch spoločnosti …… – ak to tak je.

KTO VŠETKO MÁ K OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom v zmysle ZOOU, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 

 • Poskytovateľ softvéru ……….

 • ….poskytovateľ platobnej brány…..
 • …zmluvný kuriér….
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v OR OS BB, oddiel Sa, vložka č. 803/S
 • Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 105158/B

Prípadne môžeme poveriť aj iné spracovateľa osobných údajov či osoby (napríklad dopravcu alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na splnení zmluvy a našich povinností), iba však v rozsahu, ktorý je nutný, pre splnenie zmluvy. Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému. Osobné i ďalšie získané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Požadovať od nás informáciu, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame.

 • Požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov.

 • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.

 • Požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.

 • Požadovať prenesenie údajov.

 • Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch.

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

COOKIES

V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, Vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby urobili užívateľský zážitok viac efektívne. Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme Vaše povolenie. Táto stránka používa rôzne typy cookies.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno je tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu Vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

AKÉ EXISTUJÚ DRUHY COOKIES?
 

Všeobecne možno súbory Cookies, alebo ak dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie, ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shopu slúži na uľahčenie jeho využívanie (napr. Zapamätanie si vloženého tovar v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna a pod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Druhý typ súborov cookies sa ukladá na dlhšiu dobu (napr. niekoľko týždňov až mesiacov). Tieto cookies pomáhajú k tomu, aby bolo možné identifikovať počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú Vás však identifikovať ako konkrétnu osobu. Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúknuť Vám pre vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbieraná dáta sú úplne anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

ZA AKÝM ÚČELOM SÚBORY COOKIES VYUŽÍVAME?

 • Funkčné cookies – Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

 • Analytické cookies – Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Sú zbierané anonymne a pomáhajú zlepšovať webové stránky.

 • Preferenčné cookies – Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.

 • Marketingové cookies – Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach a dáta sú využívané podľa našich reklamných partnerov. Tieto spoločnosti môžu využívať údaje pre ponúkanie relevantné a personalizované reklamy. Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácii užívateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

AKO COOKIES DEAKTIVOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ?

Ak nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky o vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadača nižšie:

 • Chrome: support.google.com
 • Opera: help.opera.com
 • Firefox: support.mozilla.org
 • MSIE: windows.microsoft.com
 • Safari: support.apple.com

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ………………

Posledná aktualizácia podmienok prebehla …………….

Kontakt

0918 800 551
lorimegarden@gmail.com

LORIME GARDEN s.r.o.
Váhovce 865
925 62 Váhovce

© 2021 LORIME GARDEN- All Rights Reserved, created by Dusan Misjak with coffee